Bejke Entreprenad AB

Entreprenad

Entreprenadsidan av vårt företag arbetar främst med maskiner och kan hjälpa dig med olika typer av maskingrävningar. Det kan vara allt från en villagrund till enskilda avlopp.

Till vår hjälp har vi en väl utrustad maskinpark med flera olika typer av maskiner. Skulle vi sakna någon maskin kan vi utnyttja vårt täta samarbete med andra leverantörer i området för att kunna möta dina behov. Du behöver alltså som kund enbart ha kontakt med oss.

 

Vi utför bland annat följande:

  • INDUSTRIGRUNDER
  • GRUNDARBETEN
  • VILLAGRUNDER
  • TILLBYGGNADSGRUNDER
  • AVLOPPSARBETEN
  • FUKTISOLERINGAR
  • FINPLANERINGAR AV VILLATOMTER
  • UPPFÖRANDE AV UTEMILJÖER
  • LEKPLATSER 
  • FUKTISOLERING/DRÄNERING