Bejke Entreprenad AB

Fuktisoleringar

Bygger du ett nytt hus, vill du fuktisolera din befintliga källare eller behöver din bostadsrättförening hjälp? Vi hjälper dig och är verksamma i hela Östergötland! 

Vi på Bejke Entreprenad har många års erfarenhet av fuktisoleringar, rådgivning och guidning. Källare utsätts för fukt från flera håll. I äldre byggnader, där det utvändiga fuktskyddet börjat ge vika, kan fukt tränga in genom källarväggen. Fukt kommer även från jordmassorna under byggnaden, där fukten stiger upp till källarväggarna genom kapillärverkan. Denna typ av fukt är mycket svår att undvika, men källarmaterial och ytbehandlingar kan anpassas så att fukt inte ställer till problem.

 

 

Isodrän

Vi arbetar framför allt med Isodrän som är ett isoler- och dräneringsmaterial som ofta används och köps in i form av skivor. Materialet är fuktskyddande och bevarar värmen, vilket säkerställer en torr och säker källare.

Vi kan också använda det material kund önskar men rekommenderar till stort Isodrän. Våra arbeten går oftast ut på att isolera källare men med hjälp av Isodrän kan vi också fuktisolera hela husgrunder där liknande arbetsprocess uppförs. 

Processen

Efter att kunden tar kontakt med oss, åker vi alltid ut på ett konsulterande möte. Vi vill samla in information om husgrunden, källaren, åldern på huset etc för att vi ska kunna leverera och uppföra ett så säkert och hållbart arbete som möjligt. Vi vill med denna information skapa oss bra förutsättningar för det kommande arbetet. Det behövs vanligtvis inte några särskilda förberedelser från kunds sida. 

När det är dags för att sätta i gång börjar vi initialt i steg nummer 1, där det handlar om att gräva runt huset ner till själva sulan/grunden och ner till källaren där dräneringsröret senare ska installeras. Hur brett vi gräver beror självklart på hur djupt ner källaren ligger. När grävningen och förberedelserna är klara slipar vi bort tjäran från husväggen, och utför isoleringsarbetet enligt Isodräns riktlinjer.

När vi är klara med isoleringen, då lägger vi dräneringsrör och Makadam 8x16. Därefter lägger vi  en fiberduk runt singlet på sidan runt om schaktväggen för att avskilja Isodränskivorna mot gruset. 

Därefter återfyller vi vanligtvis med befintliga massor. När det är återfyllt en bit upp sätter vi en filterkappa över Isodränens överkant och sätter en täcklist med tätmassa bakom för att säkerställa att vattnet inte går emellan täcklisten och källarväggen och ner bakom Isodränen.

Vi försöker alltid eftersträva att lämna platsen på det sätt som kunden vill ha. Kundfokus, tillit och kommunikation är ledord i vår organisation. Med hjälp av de tre värdeorden och många års erfarenhet i branschen kan vi säkerställa att vi utför ett arbete som är långsiktigt och hållbart.

För att få mer information om processen, tillvägagångsätt eller material, vänligen ta kontakt med Henrik Dunder, 0730298435 eller besök Isodräns hemsida https://www.isodran.se/.